INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail

Štát vyzýva občanov, aby operátorom umožnili prístup k ich infraštruktúre

Aj počas prebiehajúcej pandémie sa snažíme zabezpečiť pre vás čo najlepší prístup na internet a ďalšie služby s tým spojené. Uvedomujeme si, že v tejto situácii internet nie je len prostriedkom na zábavu, ale vo veľkej miere ho vyžívate na prácu z domu, učenie sa a pre mnohých je jediným spojením s rodinou a priateľmi.

 

Sú prípady, kedy je starostlivosť o bezproblémové fungovanie telekomunikačných služieb podmienená spoluprácou operátorov s majiteľmi a správcami budov, na ktorých je umiestnená potrebná infraštruktúra. Preto je dôležité, aby bol všetkým poskytovateľom, ako sme aj my, umožnený bezproblémový prístup k zariadeniam, či už za účelom odstránenia prípadnej poruchy alebo bežnej údržby.     

V dôsledku negatívnych skúseností niektorých poskytovateľov Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej RÚ) apeluje na to, aby vo výkone svojej povinnosti neboli operátori obmedzovaní. Vyskytli sa prípady, že niektorí správcovia a majitelia nechceli vpustiť pracovníkov operátorov do budov a to aj napriek tomu, že používali ochranné prostriedky na zamedzenie šírenia koronavírusu. To spôsobuje problémy nielen operátorom, ale v konečnom dôsledku najmä vám klientom.

 

Ilustračné foto: Zdroj: pixbay.com

RÚ preto zriadil operačný krízový štáb, ktorý je kontaktným miestom pre telekomunikačných operátorov, a vo zvýšenej miere vykonáva štátny dohľad nad stavom poskytovania elektronických komunikačných služieb.  V prípade potreby je tak pripravený byť operátorom v maximálnej možnej miere nápomocný, pre zabezpečenie nepretržitej a bezproblémovej prevádzky ich služieb.

Vážime si ochotu všetkých zainteresovaných, ktorí sú nám pri výkone našej zákonnej povinnosti nápomocní. V súčasnosti nie je priestor na zbytočné konflikty, ale cení sa pomoc a ústretovosť.


Nikola Humajová (Marketing Assistant)
Valentín Humeňanský (Marketing Manager)