INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail

Čo je služba ESET NetProtect?

Riziko webových hrozieb neustále narastá a my v RadioLAN-e chceme našich zákazníkov pred týmito nástrahami brániť.
Služba ESET NetProtect chráni vašu domácu sieť a poskytuje zabezpečenie všetkým v nej pripojeným zariadeniam vrátane počítačov, smartfónov, tabletov či smart zariadení. ESET technológie a databázy škodlivých stránok, nad ktorými je naša služba poskytovaná, sú už vyše 30 rokov zárukou prvotriednej online bezpečnosti a chránia vyše 110 miliónov používateľov na celom svete.
ESET NetProtect dokáže odhaliť a blokovať domény, ktoré šíria malvér, používajú sa na phishing, majú pochybnú povesť alebo ponúkajú potenciálne nechcený obsah. V praxi to znamená napr. ochranu pred zneužitím citlivých informácií ako sú údaje k vašej bankovej karte (phishing), ochranu pred zneužitím vášho zariadenia prostredníctvom škodlivého softvéru (malvéru) do vášho zariadenia, či ochranu pred webovými stránkami s neželaným obsahom. Okrem toho je jeho používanie maximálne nenáročné a zvládne ho úplne každý.

ESET NetProtect ponúka

Kybernetická ochrana

Efektívna ochrana pred malvérmi, phishingom a potencionálne nechceným obsahom.

Ochrana zariadení

Zabezpečenie vašich mobilných (napr. mobilný telefón, tablet) a pevných zariadení (napr. PC s/Win/Mac, SmartTV) vo vašej domácej sieti pred možnými kybernetickými útokmi a vírusmi.

Rodičovská ochrana

Možnosť nastavenia blokovania prístupu na webové stránky so škodlivým obsahom podľa vlastnej voľby.

Jednoduchý prístup

Nevyžaduje sa žiadna inštalácia užívateľom. Systém vás plne chráni ihneď po aktivovaní služby.

Správa systému

Prostredníctvom ochrana.radiolan.sk sa dokážete prihlásiť do užívateľského portálu, kde viete získať prístup napríklad k mesačnej správe o bezpečnosti, či spravovať pravidlá pre vaše pripojené zariadenia do domácej siete.

Neobmedzený počet zariadení

Všetky zariadenia pripojené do siete so službou ESET NetProtect budú automaticky chránené.

Mesačné reporty

Každý mesiac vám automaticky zašleme správu s informáciami o blokovaných a vyfiltrovaných doménach a škodlivých stránkach.

Ponuka a cena

Služba ESET NetProtect

mesiac

Prvé tri mesiace úplne zadarmo

Služba je bez viazanosti a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Objednať službu

FAQ

 • Ako funguje ESET NetProtect?

  ESET NetProtect je riešenie integrované v sieti poskytovateľa internetového pripojenia. Preveruje všetky domény, ktoré sa pokúšate navštíviť prostredníctvom prehliadača alebo na pozadí cez aplikácie či smart zariadenia v domácnosti. Ak je doména identifikovaná aktívnym filtrom DNS ako škodlivá alebo nevhodná, riešenie ju zablokuje a vám sa zobrazí okno s informáciou o dôvode zablokovania. Predvolene aktivované filtre môžete zmeniť prostredníctvom Portálu na správu.

 • Potrebujem si k aktivovaniu ESET NetProtect niečo inštalovať?

  Používatelia si nemusia inštalovať žiadnu aplikáciu, aby boli chránení. Ochranu na úrovni siete si aktivujete jednoducho jedným kliknutím na tento odkaz.

 • Na čo slúži Portál na správu?

  Portál na správu umožňuje koncovým používateľom spravovať nastavenia ESET NetProtect, aktivovať ochranné filtre, nastavovať rodičovskú kontrolu a mať prehľad o všetkých zablokovaných doménach. Súčasťou portálu je aj white list, kde si môžete povoliť vybrané domény, ktoré mohli byť zablokované alebo naopak zakázať tie, o ktorých si myslite že majú byt blokované (blacklist).

 • Môžem navštíviť stránku, aj keď ju riešenie zablokuje?

  Používateľ môže pridávať domény na zoznam povolených domén manuálne priamo z obrazovky informujúcej o zablokovaní prístupu. Na tejto obrazovke blokovania (na základe kategórie) ma používateľ možnosť ignorovať upozornenie a pridať navštívenú doménu na Whitelist. Pri ďalšom pokuse o návštevu stránky už nebude blokovaná.

 • Je možné zvoliť rôzne nastavenia filtrovania pre jednotlivé zariadenia?

  Nie, nastavenia bezpečnosti, reporty či ochrana voči nevhodnému obsahu je zdieľaná medzi všetky zariadenia a ich používateľov v pevnej domácej sieti.

 • Čo to je DNS?

  Systém DNS (Domain Name System) sa od začiatku 80. rokov používa na vyhľadávanie IP adries názvov domén, ktoré sa v súčasnosti najčastejšie zadávajú do panela s adresou v prehliadačoch, ale na ktoré sa takisto vo veľkej miere dopytujú aj aplikácie. Väčšina používateľov internetu si prácu, ktorú vykonáva DNS, pravdepodobne ani nevšimne, hoci takmer všetky naše aktivity na internete sa začínajú práve vyhľadávaním v tejto službe. Príklad domény najvyššej úrovne: radiolan.sk alebo druhej úrovne domény: ochrana.radiolan.sk.

 • Môžem zároveň používať VPN alebo DNS filter od iného poskytovateľa?

  Pre správne fungovanie riešenia ESET NetProtect neodporúčame používať VPN ani DNS od iného poskytovateľa. Tieto nástroje totiž presmerujú DNS komunikáciu mimo siete RadioLANu a ESET NetProtect vás už nebude môcť chrániť.

 • Potrebujem mať nainštalovaný aj antivírusový program, aj keď som chránený už na úrovni siete?

  ESET NetProtect chráni používateľov na úrovni siete a predstavuje dôležitú vrstvu ochrany. Poskytuje vám spoľahlivú ochranu počas surfovania na internete, online nákupov či bankovníctva. Nástrahy dnešného digitálneho sveta si však vyžadujú komplexnejší prístup. Riešenie vás však nechráni rovnako ako antivírusový program nainštalovaný na vašom zariadení. Nedokáže pracovať so súbormi, prílohami, alebo odstrániť malvér, ktorý už je na zariadení. Odporúčame používať službu ESET NetProtect v kombinácii s kvalitným bezpečnostným softvérom, ktorý dokáže analyzovať hrozby na vašich zariadeniach a chrániť vás pred malvérom, ktorý si môžete do zariadenia zaniesť napríklad z infikovaného USB kľúča alebo škodlivej prílohy v e-maile.

 • Može ESET NetProtect vplývať na fungovanie nainštalovaných aplikácií v mojich zariadeniach alebo smart prístrojoch?

  ESET NetProtect môže blokovať okrem škodlivých domén aj domény podľa zvoleného obsahu (Rodičovská ochrana). Aplikácie či SMART zariadenia na komunikáciu môžu vyžadovať pripojenie na rôzne domény, ktoré môžu byť zablokované (napr. rôzne reklamné siete, či cloudové umiestnenia serverov, ktoré môžu byť súčasťou filtrov webového obsahu (Parental Control) a pod. Blokované domény viete nájsť v Reportoch o blokovaní a po uvážení ich pridať do whitelistu.

 • Malvér a antimalvérový filter

  Antimalvér chráni používateľa pred prístupom k doménam obsahujúcim súbory klasifikované ako škodlivý softvér (malvér), ktorý po inštalácii môže poskytnúť vzdialený prístup k infikovanému zariadeniu, spôsobiť uník citlivých údajov zo zariadenia, poškodiť cieľové zariadenie alebo spôsobiť vlastníkovi zariadenia inú škodu.

 • Phishing a antiphishingový filter

  Antiphishingová ochrana chráni súkromie a majetok používateľa pred pokusmi podvodných webových stránok o získanie citlivých informácií, ako sú prihlasovacie mená, heslá či bankové údaje, ako aj pred pokusmi podsúvať mu falošné správy zo zdanlivo hodnoverných zdrojov. Takéto aktivity sa inak nazývajú aj ako phishing. Používateľa ochráni aj pred tzv. homografickým útokom, pri ktorom sú znaky v odkaze na webovú stránku zámerne nahradené napohľad podobnými znakmi.

 • Ochrana pred potencionálne nechceným obsahom

  chráni používateľov pred podozrivými doménami alebo webovými stránkami, na ktorých sa nachádza neželaný obsah.

 • Filtrovanie webového obsahu

  Slúži na kategorizáciu domén, aby bolo možne blokovať alebo povoliť určite kategórie domén. Medzi kategórie domén patria: Obsah pre dospelých, Alkohol, Nakupovanie.

 • Blacklist a Whitelist

  V takzvanom „blackliste“ sa nachádzajú všetky automaticky alebo manuálne vyfiltrované webové stránky, ktoré sú považované za nevhodné a škodlivé. V prípade, že užívateľ usúdi, že sa daná stránka alebo kategória stránok v blackliste nachádzať nemá, má možnosť toto upozornenie odignorovať a priradiť doménu na „whitelist